Friday, April 1, 2011

ABAKADA (nina nana at tata)

a, aba
a, aba! baka bababa pa
pagtaas
pagkatas-taas na gasolina
a, aba, a baka?
baka hindi, baka wala
"ya wa! wala!? wala na namang kita"
ang tata
a, abang-aba
kalam na naman ng sikmura
wala talaga...
ha? hala!
walang papasada
a, aba! baka makikibaka si tata
a, aba, a baka daw sina nana at tata tataas!
itataas na naman sa daan
a, kilos-protesta sa lansangan

itataas kamao ng paglaban

1 comment: