Saturday, January 21, 2012

HalimuyakIsang batang lango sa halimuyak ng rugby ang umawit,
“Walang hangganan ang isip”, himig niya sa saliw ng kung-anong musika sa paligid. 
Umindak siya
“Walang hangganan ang isip”, paulit-ulit
“Walang hangganan ang isip”

No comments:

Post a Comment