There was an error in this gadget

Monday, September 6, 2010

Animeysyon
Naroon sa salamin ng kahon
Ang iyong pag-iral
Nakakadena sa ilusyon
Ng pagiging hangal
Nakatakda ang emosyon
Ng bawat luha
Ng bawat tuwa
Ng bawat pag-asa
Akala moý tulad din
Ng lohika ng realidad
Ang naitala…

Sinukat ko na ang bilang
Binilang ang bawat sukat
Oo’t ikaw ang hari,
ang mahikero’t pantas,
ang makapangyarihan,
sa malawak na lupain
ng kahon...

subalit nandoon ako
nang humalakhak siya
na tilaý hawak na niya
ang huling halakhak
siya kasi ang sayoý lumikha
ang sayoý humulma,
ang nagtala…

naroon ako’t umaantabay
sa harap ng salamin ng kahon
at takang taka,
na wariý may kakaiba?

Bigla-bigla ang mga salita
Ninyoý nawala
Sa linya ng nagtala…
Bigla-bigla ang hanay
Ninyo’t kumapal
Naging kumpol ng mga hangal,
pinipilit niyong kumawala
sa salamin ng kahon,
pinipilit ibahin
ang itinakda, ang naitala !
ang isang ilusyon…

na wariý magaganap pa ang inaasahan
niyong papulahin ang silahis ng dapithapon

-05-05-10

No comments:

Post a Comment