There was an error in this gadget

Monday, September 6, 2010

The exploration..


(Mond, Ate Sherly, and Luke)
 ... sa paglalakbay sa mga Dumagat Tribe, nakatagpo kami ng bagong pamilya, kaibigan! ...
 nice one antropolohiya! Masaya to!

No comments:

Post a Comment