Monday, January 24, 2011

KALOG

Nagdadalaga na si Nene
May esensya na ang puri
Sa  negosyong pang gabi
Kasangkapaý pag-aARI

Presyo ng pakalog
Para sa minimum na sahod
Bente bawat hipo
Sampung lalaki kada gabi…
10 X 20 pesos
Equals two hundred (200)
sa 31 araw = 6,200
“para sa munting pangangailangan
Ng nagdadalagang si nene”
Kung susumahin.
Kung minsan ay lampin
ang pamalit sa napkin…
Kailangan na shampoo,
Kailangan na pabango
Kailangang pampaganda mula buhok hanggang kuko
mga pangangailangang basiko

Presyo ng pakalog
Hipo ng matanda
bente na minimum
Sampung matanda
10 X 20 pesos = 200
Sa isang buwang kasiyahan
anim na libo (6,000)

Dalaga na si nene
Minsan ay lampin
ang pamalit sa napkin.
Sa kanyang inusenteng palad
Lalapag na bayad-serbisyo
ilang bungkos ng piso
matapos ipahawak,
ipakamot ang nangangating itlog
may ganting hipo
sa kepyas at suso…

Para sa esensya ng pakalog
Di na muna matutulog,
magpapakapuyat sa tugtog
ng mga Oh at Ah
ng mga malilibog
sa kaselanan doon iuumpog
inaalog, kinakalog
nang hingalin sa sariling pagkalubog

dikta ito ng lipunan; ang mga lumpen na itunutulak at sadya pang inilulugmok ng kahirapan!
walang ibang dahilan kundi ang bulok at sirang sistema ng lipunan! at kung may tunay ngang tuwid na daan,

malaking pagbabago ang ilulunasad nito sa buhay ng maralitang Pilipino. Patuloy nating isigaw ang tunay na paglaban sa lihis na landas! Isigaw ang paglaban! para sa tunay na pambansang kapakanan!!

1 comment: