Monday, January 24, 2011

Umaapoy na ang kanyang Trono

Umaapoy na ang kanyang Trono

Nang mapasilip
mga mata ay naningkit
may banaag ng ningas
ang espasyong kubli
umaapoy ang langit?
nakasisilaw, silahis na tanglaw
iyon nga, kaning-ningan ng dilaw na araw
sa alapaap tumatanglaw...
halakhak?
nakaupo sa trono
buo na sa isip ko
si Kristo na may putong sa ulo.
humahalakhak?
nakalilito.
nakaupo sa trono, hawak ay balaraw?
naibulalas, tanong na "Sino"
nakasisilaw, may ning-ning ang lapad na lapad na bunbunan at nuo...

umaapoy ang langit
Pero bakit?
hindi na yata maikubli ng mga salita
init ng impyernong pagkatao ng nakaupo
mukhang nalulusaw
lupit ng pagbabalat-kayo
o sadyang nagbabalik lang
orihinal na kulay
sa demonyong anyo?

No comments:

Post a Comment