There was an error in this gadget

Friday, June 22, 2012

Sana nga

Sana nga

Sana’y maulit pang muli Panginoon
na magkaroon ng hustisya de Onor
sa Las Indio’s Villas
sa puso ng bawat anak ng mga purita
sana’y maulit muli
bigyang pansin mga nagkakamali
magkapandinig na nga ang husgado
hindi na magtengang kawali
sakaling may mahuling tiwali
paghinalaan mang katunggali
sa korona at trono
sana, bigyang oras din sila
mga kawaning abusado
mga de-sobreng husgado
abugadong manloloko
at mga biglang yamang pulitiko
sena’tong at pulpol-isya
kurakot na konggrehista
kapitalistang nang-estafa sa masa
at iba pa
sana, hindi rin sila palagpasin
ukulan ng pansin, litisin, papanagutin...

Sana’y muling maulit
Bawat boses ng masa’y madinig
“pantay na timbangan”
sabi ng tindera sa palengke
“Hindi gupit-gupit
na testamento’t dokumento”
wika ng barbero sa kanto
“Itayo ang testigo”
Hiling ng mga karpintero
at “Ipukpok na ang maso”
sigaw ng mga mason
Panginoon, hayaan mong maibaon
sa bunbunan ng bawat isa
at manatili sa puso
ang aral ng hustisya

Bagaman, sabi ng isang panadero
“kung hindi aalsa ang masa,
Walang tinapay sa mesa.”

No comments:

Post a Comment