Friday, June 22, 2012

Santiago 5:4


Sumisigaw
 
Laban sa inyo

Ang upa na hindi ninyo ibinigay

sa mga gumapas

sa inyong bukirin

Umabot sa langit

sa pandinig

ng Panginoong makapangyarihan

sa lahat

ang mga hinaing ng mga mang-aani

na inyong inaapi!

No comments:

Post a Comment