There was an error in this gadget

Sunday, October 21, 2012

Pula sa Palito ng Pusporo

Pula sa mga Palito ng Posporo


Sa Posporo
        ilang mga bangkay na magkakapatongpatong
                 na kapwa pula ang mga ulo
                       may pulang dugo… dugo ito!

                           Duguan silang naikahon
                 mga palitong sumubok sundin ang layon
           ng himagsikan na sisilab sana
      sisiklab sana kung di inabanduna
ng mga ganid na kapitalista
sa malagim na kasasapitan
      ng kabaong na nilagyan ng presyo..

            na tinubos sa halagang dalawang piso
                  ng amang magpapaningas sa de-uling na kalan
                        kakarampot na butil na bigas
                             sa mauling na kardero...

posporo, tinubos kayo sa halagang dalawampiso
                                    ng isang inang nagtitirik ng kandila
                                          sa harap ng kanyang tirahan
                               na sako lang ang pintuan
                       liwanag para sa kaluluwang anak
                na natagpuang sunog na bangkay sa damuhan
posporo kayong tinubos sa halagang dalawampiso
                               ng mga estudyanteng nagsisindi ng gasera
                                     sa gabing magpupuyat
                                          makabasa lang sana ng aklat
at panindi ng sigarilyo
      ng ilang katawang payat,
            na pipiliin na lang mag-almusal ng usok
                   at itanghalian ang syabu o bato
                         pampalit ng pagkaing di naman din makikita
sa hapagkainan
                                                    at walang kamalay-malay
                                             na mauupos ang diwa ng inyong pagsasakripisyo
                                    mga palito ng pusporo
                           para sa bayang binubulag
                     ng kakarampot na kalayaan

ngunit posporo kayong, di mawawalan ng kabuluhan

darating ang araw
                lahat kaming may tangan ng mga palito
                          sabay sabay na magsisindi ng apoy
                                      at sisilaban ang kwadra
                                           ng mga hayop ng mga hasyendero
                                      sisilaban pati mga simbahang baluktot at liko
                          lalamunin ng apoy
                mga pabrika
ng mga ganid na boss nating imperyalista
at ganid sa patubo't sweldo
                                                                        hinding-hindi mawawalan ng kabuluhan
                                                              mga katawang sinilid sa iisang kahon
                                                  ng posporo

lilikha tayo ng apoy
            para sa kalayaan
            hanggang sa ang mga nagpapanggap na panginoon

tutupukin nang buhay,
                  hanggang sa maABO.

No comments:

Post a Comment