Friday, October 26, 2012

ESKALEYTOR
Sa paibabang eskaleytor aakyat ako
                       hindi ititigil paghakbang paitaas
               kahit pa pagtinginan ng mga tao
o sitahin, pituhan ng mga sikyo

 hindi ako titigil

pagkamalan man nila akong baliw
                    sa pababang eskaleytor aakyat ako
        at hindi titigil
 maranasan ko man lang

                    maiba ang idinidikta ng sistema ng daan
               sisigaw ako na nakataas-kamao
"GUMISING KAYO!!
MALI ANG SISTEMA NG ESKALEYTOR NA ITO!"

            uulitin ko ang pagsigaw, hindi titigil
tutukan man nila ko ng baril
  45' o shotgun man
                     hindi ako titigil
              hanggang magising
            mga nag-uubos ng pera tuwing kinsenas-katapusan
mga nagmomoling,
                   nagmamadali tuwing "sale" sa kung saan

                         "GUMISING KAYO!!
BULOK ANG SISTEMA NG ESKALEYTOR NA 'TO!!

                  lahat tayo pinapaikot ng mga burukrata-kapitalista
             inuuto tayo ng mga 50-70% ang halaga!"
      mali ang ganitong sistema!

BULOK ANG SISTEMA NG ESKALEYTOR NA 'TO!!!

                           paulit ulit kong isisigaw
          na nakataas-kamao
       hanggang iputok ng mga sikyo
kanilang mga baril

ilang alingawngaw ng putok!

                          hanggang sa  magulat ang mga nakasasaksi
             at mag-uunahang aakyat
sa pababang eskaleytor


.

No comments:

Post a Comment