There was an error in this gadget

Wednesday, November 21, 2012

FRENCH FRIESA cuantos estamos?
alas tres y medya ng hapon
nakatanaw sa labas ng bintana ng Mcdonald
may mga batang namamalimos
marungis, nakayapak
gulagulanit na damit
hindi ko sila naririnig...

sinawsaw ko sa ketsap
malutong na french fries
di na ko lumingon pa sa bintana.

A cuantos estamos?
alas kwatro y medya
wala nang ketsap
may french fries pa
naghihintay sa waiter para magpaasis
napalingon sa bintana
saktong nasaksihan
nahagip ng SUV Van
batang namamalimos sa isang sasakyan

"ketsap pa po Mam?"

"Hindi na po,  MARAMI NA SA DAAN!

No comments:

Post a Comment