Wednesday, November 21, 2012

Quedesh, Y Quedesh

          May pera sa pag-uukit ng santo
                sabi ni Demetrio, may kita sa ganitong trabaho
                       anumang kahoy na di inaanay
                            kristal, marmol o tsok na pinabanal  
                      na tatatakan ng presyong pang-Quedesh el santo
                 pantawag sa banal na espirito
          panlaban sa mga demonyo

    Quedesh, Y Quedesh
luluhuran sa altar ng maligno
                           nilublob sa putikan,
                                  hunugasan at binihisan
                                      ng camisa de tsino

                Dios por santo, "Oh mirakulo! Mirakulo"
                ,sabi ng mga siraulo
Oh! Quedesh el Filipino
             nadagdagan na naman ang mga santo..
                      
sabay sa pagtilaok ng
         sarimanok ni San Pedro
               Muling kukuliling
                       maliliit na batingaw ni San Lorenzo
      Hudyat sa muling pagho-hosana,
muling pagha-halleluyah
        ng mga korderong balimbing
                                     Oh Quedesh, Y Quedesh

            ...nakabihis tupa na ugaling kambing

1pet
1:15-16

No comments:

Post a Comment