There was an error in this gadget

Tuesday, March 22, 2011

YUNGIB

Doon sa yungib
mga hunyango ay nagkakandirit
wala mang hanging haginit
may halakhak sa mga labi
may ngising walang tigatig
matikas ang tindig
nagbabantay, sabik na sabik
kahit pawisan at amoy
anghit
itong hunyangong nakakurbata
at kamisadentro ang damit

Doon sa yungib
may kaban-kabang pawis
patung-patong na pagtitiis
mga sakong palamuti
sa kwebang pusikit
buwig na naani sa bukid
na hugis bilyones
sa mga mata ng hunyangong bienes

ngunit nang lumuha ang langit
ng pagkalakas-lakas
doon sa yungib
may biglang tumubong uhay
sa mga sako na apaw
sa mga ginintuang tahip
nagkakulay lilang kabote
mayroong berdeng banil
na tumutubo lamang sa tubig
mula sa amag ng pag-iisip
ng mga hunyangong mapagkipkip...

Disin sana ay nagamit
nalasahan ng bibig
ng mga tiyang nanginginig
ng mga katawang nagbibihis buto
ng abang mga mukha na hugis bungo
na buong araw sa gutom ay nangagbubuno

Doon sa yungib
nag-iba ang tono
ng mga hunyangong naglilo
sa sanay kilo-kilong tulong pan-serbisyo
sa kamay nila ay naglaho
salaping pinipintuho

ngayong hapung-hapo
sako-sakong pagkabigo
bilyong piso ang samyo
naging sentimong mabaho
kawawang mga hunyango
lumuha ng dugo
sa labis na pag-iingat
at hangaring makapagtamo
makapagnakaw na naman

ng butil-butil na ginto.
-

No comments:

Post a Comment