Tuesday, March 22, 2011

Ibong Migrante

Pababa nang pababa
lipad
ng ibong migrante

mabigat ang pakpak
ni hindi na kayang umabante
paitaas

nilalamig
giniginaw
nanghihina

pabulusok na nang nakita
ng batang si juan
na kahapon pa kumakalam ang sikmura
itong ibong sa pagkampay, pagpagaspas ay nanghinawa

bumagsak sa lupa

nakangiting kinuha ng bata
at masayang bumalik
sa naghihintay na gutom na ring pamilya

...masaya nilang pinagsaluhan
ibong migranteng nahiwalay
sa langaylangayan
ng mga ibong kauring
nagmula sa japan


...at nangati nga ang lalamunan ni juan

No comments:

Post a Comment