Wednesday, June 8, 2011

KEYKIka-21 ng Disyembre
taong dalawang libo at dyes
kaarawan mo ay sumapit
bata, heto na ang iyong KEYK...
 

sa paghihip mo
sa tanging tanglaw na kandila
nawa ay makalimot ka kahit saglit
sa saklap na hatid
ng karimlang walang patid
sa bawat hagupit sa dibdib
sa pagdidildil ng alat at pait
sa pananamlay sa pagtahak ng bukas
suot ang damit na gula-gulanit
at bagong ayos na tsinelas
na tinalian ng straw
sana, sana kahit saglit bata
ay makalimot ka sa mga ito...

sana makalimot ka
na malimot mong sa mayamang tambakan ng basura
nakadepende ang ilalaman sa sikmura
na kahit tira-tirang manok
na kaunti pa lang ang uod
maari pang pagpagan
porkchop
na may buhok at buhanging nakapalaman
na nakatatakam iulam
sa kaning manamis-namis
nagpapawis
na medyo-medyo pa lang ang pagkapanis
na konting sabaw lang ang kailangan
o ketsap na pinarami ng ilang patak ng tubig-ulan
ay makararaos na ng almusal
tanghalian o hapunan,
sana, sana makalimot ka
habang nilalanghap mo
bango ng regalo kong kEYK
sa iyo

sana habang ninanamnam
tamis ng regalo kong KEYK
ay mapalitan lahat ng natikmang pait
sa mga araw ng pag-idlip
tuwing takipsilim ay sasapit
sa ilalim ng tulay
na karton at sako ang banig,
sa bawat kabang dulot ng pagpapalipad
ng papel na pinagbalutan
ng idinudumi ng puwit,
sa pagpapamanhid
upang hindi makaramdam ng sakit
mula sa balat na naggagalis, nagtutubig
nagnanana at nagnanaknak,
sa pagpapalipas ng gutom,
sa bawat pagtikim
ng tumutulong sipon,
sa bawat pagpapaambon
at sa bawat pagkagumon
sana
maparam lahat ng natikman mong pait
habang ninanamnam ang regalo kong KEYK

bata, 
ikaw ay magdiwang
sa iyong huling kaarawan...

No comments:

Post a Comment