Friday, June 17, 2011

Pagtahol ng Asong Askal


Kumakahol-kahol
na parang ulol
sa mga pahayagan, peryodiko
habang binabantayan, pinagtatakpan
mga magnanakaw na amo

nang minsang nakihanay
sa mga Bulldog at K9 sa palasyo
naging komentarista minsan
ng nasyunal isyu
naging tuta ka na ng kung sino
at nang hainan ng papuri at pabuya
nabahag iyong buntot
alembong ng amuyong
na mapilit, mapilipit at mamaniobra
ang pagtahol ng katotohanan ng balita

At asong kalye kang tunay
sa iyong paglalaway
pagbabantay sa bayan
sa bayang paglilingkuran
naging pagbabantay
sa butong kinatatakaman
sa onor de adornong magbabantayog
ng iyong pangalan

sa pagkawag-kawag
ng mahabang buntot
humusay ang maniobra
tumahol-tahol nang tahimik
tuwinang maaamoy
alingasaw ng inhustisya
ng mga lisya at baliko
nagbihis anyo
mga salitang imberso at retaso
sa mga pahayagan, peryodiko

Bow! Aw! Aw!
Kapalit ng enbelop
na puno ng ginintuang buto.

No comments:

Post a Comment