There was an error in this gadget

Wednesday, December 14, 2011

Ave Maria, Ave Maria


Ave Maria, Ave Maria

Pitong santo sa altar
May kandilang tumatanglaw
 Rosaryo sa kamay
“Ave Maria.. Ave Maria…”
Taimtim ang pagdarasal
Ni aleng Bebe
Nang bigla siyang napatayo at napasigaw
“Putang ina niyo!Nagdarasal ako!!
Ang iingay ng mga letseng bata ito!”

At mabilis na tumakbo
Palayo
Ang mga bata
Papunta sa simbahan
Ave Maria, Ave Maria
Magpupunas ng uling sa mukha
Maglalagay ng lata
At saka hihilata
Palad ay ilalahad sa madla

Padaan si Konggresman
Maglalabas ng makapal na pitaka
Magmamasid sa paligid
Wala pang taong makakakita
Maghihintay muna
Na mapalingon ang mga kababayang magsisimba
Ave Maria, Ave Maria
Kaya’t inihulog niya
Papel na pera
Sa lata ng gusgusing bata
Napangisi siya nang maalala
Ang balota

At umpisa na ang misa
Hindi pari mapakali
Sa paglingon ang isang binata
Ave Maria, Ave Maria
A, nag-aabang ng dalagang masisila

At si Nena
Di parin natitinag sa pagno-nobena
Pangpitumpung ulit na
Ave Maria, Ave Maria
Pinagdarasal na huwag positibo
Ang pregnancy test niya

Ave Maria, Ave Maria
Napupuno na ng grasya
Itong buslo ng mga sakristan
Amen.

No comments:

Post a Comment