There was an error in this gadget

Wednesday, December 14, 2011

Sa Pagkabuntis ng Buslo ni Damaso


Itago mo Damaso
sa iyong Condo yunit sa forbes
o sa Mansion sa Makati
o sa sariling Bangkong naitayo
maingat mong itago
 ilang mga buslo
na idinedeposito sa simbahan
ng mga nauuto mong kordero
iyang tangang buslong kumakalansing
mga perang kusing
mga salaping maningning
na pinupuno araw-araw, linggo-linggo
ng libo-libong katao
ng di mabilang mong deboto
sina Juana't Juang nangagsisitango
sa mga sitas mo't pang-uuto

Damaso, Ipagkatago-tago mo
sa likod ng iyong santo-santo
at ipagdasal na rin
huwag nawang matanaw
ni mapadungaw
sa iyong kabang yaman
silang kapwa mo magnanakaw...
baka mangagsisi sa huli
baul ng kayamanan
biglang mangalahati

Nanganganib pa naman
mga lahing saserdote
kauring obispo't mga prayle
sa termino ng nakadilaw na ginoo
hayang natutong mang-isnab
sa inyong banal na payo
hayang abolisyon con todo
sa pagbabawal niyo't mando
natutong iitsapwera
ang payo mong metodo kalendaryo

Naku! Damaso, papaano ang buslo
kung kompresor iyang balak
ng itinuturing na apo
pigilan ba namang dumami ang tao
paano na kaya lalago
mga desipulong tagapuno
ng iyong mga buslo
paano mananatili
sa iyong poder ang mga nauuto
kung maaadik sila sa langit
na hatid ng mga condom,
kung sa bawat kadyot
nasusupot mga anghel
na biyaya ng may kapal
masasayang ang pinaglalawayan mong kupal
taling hindi na mapipigtal
hingal lang nang hingal
hangal!

Damaso! Damaso!
kung ikaw na'y kuntento
sa paghalinghing sa banyo
itong RH bill ay hindi para sayo...
kung ikaw ang lalamas
sa suso ng tigang na lupa
kung ikaw ang mag-aalab
sa dampa ng mga abang naglalaro ng baga
kung ikaw ang makapipigil
sa pagdami ng mga tuta
sige!tahol!
tumahol ka nang pagtutol

Ngunit, lumulobo ang mundo, Damaso!
at hindi sapat ang basbas mo
sa nagbabanal-banalang mga kordero
di nila makakain mga sitas mo't payo
di pa ba sapat
sayo ang ganito
wala ka nang upa sa lupa
pati langit ng iba
sasagpangin mo!
huwag kang masyadong swapang Damaso!
mapupuno parin naman
 iyong mga buslo

huwag ka lang titigil 
sa pang-uuto.


No comments:

Post a Comment