Wednesday, February 1, 2012

HARIBOL!

May kapayapaan sa diwa ng walang hanggan,
sa kaisipan ng naglalakbay sa iisang daan
magsasama sama ang landas ng mga mata,
ng alingawngaw ng kaluwalhatian sa tenga,
at tamis ng pag-asa sa dila,
sama-samang lalanghapin ang talulot ng pagkabuhay
at ng pagkamatayng lahat ng pagkaalipin
sa mga bagay ng kamunduha!
Para sa kanyang kapurihan!
Haribol!

No comments:

Post a Comment