Wednesday, February 1, 2012

HARI

Naging hari ang isip
at ang mata, tenga, dila, ilong at kamay
ang alipin
Nag-utos ang hari
sumunod ang alipin
nakita nito'y mali
isip mo ang namili
Narinig nito'y mali
isip mo ang naghari
Nalasahan nito'y mali
isip mo ang nagwagi
Naamoy nito'y mali
isip mo na namang muli
at naramdaman mong mali
isip mo'y maling mali
maling isiping ikaw ang isip
isip mo'y hindi ikaw
ikaw ang dapat mag-isip
wag magpaalipin sa isip

maging hari ka ng isip
Nag-utos ang ikaw sa isip
pumayapa ang alipin
at sumunod sa tunay  na hari

Haribol!

No comments:

Post a Comment