Sunday, December 1, 2013

"Walang maniniwala"


Sa muling pagkabuhay
ng mga patay
mahihintatakot, maninilukluhod mga buhay
luluhod at mananangis ng kagimbal-gimbal
"Nagsa-demonyo, dios por santo!
Ito'y mahika ng mga maligno!"
sasabihin nila,
Kahangalan," at hahalakhak sila
at dudura sa lupa,
"Paanong mabubuhay mga patay?"
Malaking kahangalan,
Walang maniniwala isa man, ni isa man!!

No comments:

Post a Comment