Tuesday, November 22, 2011

EFIGY 2011


Bugok kang itlog na lumabas
Sa sinapupunan ng nagdaang rehimen
Na pinutakti ng katiwalian
Kahirapan, kurapsyon, krimen
At hindi na mabilang na anomalya
A, nagsalamin ka pa sa mata
Hindi mo naman makita
Sambayanang patuloy naghihirap
Nagdarahop, busabos, alipin at pinagsasamantalahan
Nagsalamin ka pa
Hindi mo naman makita
Na kuba na sina  Juana’t Juan
sa kakakayod
hindi naman sapat ang pasahod
lugmok parin ang bayan
sa tanikala ng paghihirap
pagkalam ng sikmura
basahang damit, tirahang barung-barong,
tagpi-tagpi, nilalangaw na kabulukan
pinagpipyestahan ng bangaw, langaw
ang kabugukan
Isinakay ka sa sasakyan ng Militar
na disenyong U.S
Waring mula pa noon
Magkasama na kayo
Sa paglalakbay
Sa tuwid na landas
Wari ika’y pinagmamaneho
Ng Imperyalitang Amerikano
Kaso, hindi na kayo
aabot pa
Sa daan niyong pinaplano
Hindi sa sobrang mahal na
ng litro ng krudo
 kundi nalalapit na

ang pagiging niyong abo


No comments:

Post a Comment