There was an error in this gadget

Sunday, November 27, 2011

INAKAY

Likidong luminis sa sikmurang kumakalam
dumadaloy sa dugo hindi na mabilang
sa tawag ng pangangailangan na gumapos sa katawan
titimbang ng higit sa kanyang pangalan

Sa ilang inakay na hindi malimliman
sa baba ng lipad dagit lang ay langgam
tuka sa kadilimang tinuka ng ilan
pakpak na ginapos ng kahirapan


Pambili ng aliw ang ibinentang aliw
sa inakay ng kalapati sa lipon ng tingting
sikmurai'y ano pang maipapakain
malibing naman ay walang maglilibing

Dagitab na ilaw sa gaserang basag
kanyang liwanag man ay aandap-andap
lubhang pasalamat sa mga bumanaag
 sa pagsapit ng dilim muling dadapo sa bitag.

-090908

No comments:

Post a Comment