Thursday, November 17, 2011

PEACE TALKMapanlinlang ang bunganga
ng mga sinturyon
bukod sa mabaho
Naamoy na namin
ang alingasaw ng taktika
na ikahon ang hawak naming sandata
Armalite, M-16 at iba pa.
Para ano pa?!
kung muli niyo sa aming ibebenta
At sasabihin niyong nasawata na naman
ng mga gerilya, terorista
At muling iikot ang eksena
sa rolyo ng inyong sistema

Kaya nga’t hindi kami makapapayag
na mademobilisa
Halang ang bituka
ng mga asong lobo
sa kagubatan ng mga pinagpala
baka dukutin kami isa-isa
baka traydurin ng mga sultana
kung hindi kami magsasama-sama
bubulagta na lang
ang sinumang makita
ng inyong nag-aapoy na mga mata

Hindi kami papayag
na magbalik-loob
Hindi! Hindi kailanman aanib
sa mga bahag ang buntot
Hindi! Hangga’t ang sistema
ay pinananatili niyong baluktot!


No comments:

Post a Comment