Friday, July 30, 2010

ANG BANDANA

tumingin ka sa malayo

nakikita mo ba ang puno...

tingnan mo maigi,

iyon ay malago...

tumingin ka uli

iyon ay hitik sa bunga

igala mo ang iyong mata…

pagkat may nakaupo sa silong ng mangga

nandoon sila, naaalala mo ba?

masdan mo, sila’y masayang nakangiti…

pagkat sila’y tumatawa, ang iba’y ngumingisi

dinig mo ba ? unti unting lumalakas,

humahalakhak sila... hindi, pagkat ito’y hagalpak…

tingnan mong maigi nang iyong maalala...pero pansinin mo...

isa isa silang nawawala, oras na masinagan sila ng araw,

unti unti silang naglalaho,

pagkat nawawala ang lilim...

baka wala na sila sa animnapu, hindi kaya?

Ilan na lang ba silang nakaupo sa silong ng mangga…

naisip mo ba?

wag kang sakim... ikaw ang punoLiliman mo sila.

No comments:

Post a Comment