There was an error in this gadget

Wednesday, July 28, 2010

PINSIL SA PITWARYO

/7 eve
Binabagabag ang isip sa mahalimuyak na samyo
karikitang angkin ay maluho,
ako'y lihim na hinahagkan
nagpapawis, butil-butil sa buong katawan.
ikaw, ang nagpaningas ng pananabik
-sa pananahimik ng panaginip,
habang lahat ay ganap ng humihilik
inalihan mo ang buhay, maging itong pagiisip.
Sa kabaliwang pinunla na yumanig sa'king mundo.
kinumpuni nang kaytamis, pulupukyutan ay pareho.
na ni isa'y di huhusto.
busalan ang lalamunan, isulsi ang bukasang-tinig
isabaul ang isip, tumitibok, nanginginig.
Ang sinag mo sa'king mundo'y bumibigkis sa pag-alis
ikay pinsil sa pitwaryo
-pitong ibayong pagtitiis.

kayat maging sa langit ay
agad kang natatanaw
nagaabang at o umiibig
sa nagiisang ikaw
wala kong mamahaling
ibang-hindi ikaw.
-122108

No comments:

Post a Comment