Friday, July 30, 2010

Reunion 'to, pumunta ka ba?

Patio Isabel at marka
sa Videokeng lumalamon ng singko!
hindi masaya ang destinasyon, kung wala kayo...

puno ang baso ng galak
ibinuhos ang "The Bar" sa
Transparentong plastik Cup
hindi ang alak ang masarap,
kundi ang ating halakhak...

Sa ating pagpalaot
nalaman kong...
hindi lang pala pagkain ang nakabubusog,
at hindi laging pagkalunod...
ang dulo ng pagluboghindi ko sinasabing, Sayang at wala ka,
sa IV-A's Reunion 'to, pumunta ka ba?!
pero huwag kang mag-alala't babalik ko ang iyong alaala,
para sa muli nating pagkikita
wala ka ng sakit na "Amnesia"

No comments:

Post a Comment