Wednesday, July 28, 2010

Ang Patay na Dagat

Piniga ng poot
Ang bayn ni hesus;
Noong una’y isang basong pula
Sa taga, ang brasong nadaplisan
Ng palasong may lason
HIMAGSIKAN!
Alingawngaw ng boses-manggagawa
Kanya-kanyang wikaing nandayuhansa dila,
Hanggang mabuwag ang pundasyon
Ng matayog na tore ng babel…
…sa may sungay na anghel
Ay tangan ang pugot na ulo ng
Batang palaboy,
Naglalaro lamang sya
Ng kanyang bangkang papel
Sa ilog eurhrates … pinaaanud
; ng bata ang origaming gawa
Sa makukulay na papel de hapon…
Ngunit ikinahon
Disin sana’y inabutan ng pasko
nang makapagbukas ng kanyang regalo,
Kaso’y bungo ang Aguinaldo

Nakita mo ang basong nilalangaw
Alingasaw ‘yon ng ulilang pinatay…
Ngunit ibinuhos mong lahat sa lababo
At dumaloy sa tubo hanggang kanal…

Bagama’t di mo na sinubaybayan
Pero nagpatuloy iyon hanggang sa ilog
-at nagtaka si pilato
Pagkat kumulay iyon hanggang sa
Oasis ng Libyan
“wala na nga bang dalisay na tubig
Ang lawa ng Caspian,
Hanggang Mediterranean
Maging ang katubigan sa Jordan
(hindi nya batid)
-pula ang ilog, ang karagatan
Ang dugong ibinuhos mo lang sa kung saan
Ay nagpatuloy sa pagdaluydoy
Hanggang sa mapansin ng isang balong
Nangungulila sa anak nyang –kinuha ng estado
Sapilitang inilayo- nag Polo ‘Y Serbisyo…

…ang pagkulay ng pula
Sa dulo ng ilog na hangganan ng dagat
Nakita mo…
Ang lumuluhang kaluluwa, “ANAK…”
-121909

No comments:

Post a Comment