There was an error in this gadget

Wednesday, July 28, 2010

Titik

Nagpakadalub-gawa sa kikinlang titik
Pumalaot ang nilikha sa duguang ilog at putik…
Napagpanting sa pandinig marahil kung marinig
Ng ‘nunong lumikha ng malikhaing panitik…
Naikulong sa bagahe nang nagningning ang puti
Nang nangatog itong bansa sa byaheng paabante
Nakasakay na raw sa gulong at pakpak ang higante
Tayo’y naglalakad namang usad pagong na piki?
Titik-tilaok na ang orasan
Tayong kumapit nga’y di napag-iwanan
Ngunit ang di kumapit ba’y nangagsiiwanan?
Gayun man’y may paa ang ibon
Lumilipad nga’y muling sa lupa’y kakain
Kaya lang wag nawang ihambing
Ang tayo sa ibong kaladkarin
Ang pinagpugaran
ay agad naililibing…
natutong lumipad,
nakalimot bumalik
parang
TITIK natin…
Inukit sa putik… ay nagging buhangin.
-011509

No comments:

Post a Comment