Monday, July 26, 2010

Tungkod at Saklay

Ang tabsing sa dagat na lumilingkis buo sa puso
Mag lalangkas sa dilig ng araw hanggang sa matuyo
Ang asin ng pagsisisi’y lilingib man din ay siphayo
Maglalatay sa kaibuturan, maging paa hanggang bungo
Sa dagat ng iyong budhing sinapawan ng dura
Dustang iginawad ay ‘sang dakot nang baha
Sana’y mawalang parang bula…
-113009

No comments:

Post a Comment