Wednesday, July 28, 2010

MESIAS

Sa muling pagluhod ng tala
Ay isisilang ang mga bugtong na anak
Silang mesiang dapat papurihan
Magsisiangkas sa mga kabayong maytatak
Silang may korona sa lapihan,
Isang mananalo o kumbinasyong pinustahan…
Maglalakad sila sa bundok,
At magpuputol ng puno
Habang nagbubungkal ng lupa ang ilan
At itatabon sa mga ilog-sukahan
Wala nang kublian ang rebelde,
At lupa o putik na mangagsisiguho
Kaya't aalayan natin sila, ng sampaguitang mahalina
ng bandilang may agila na walang araw
kundi ang bitwing nagsisitirapa,
sa bagwis ng may pakpak
sila ang messiah…
ang mag-aahon sayo, sa timba ng saya.
At isasalin sa malawak na dagat… na kumunoy
-july2010

No comments:

Post a Comment