There was an error in this gadget

Wednesday, July 28, 2010

Isang mahabang kwento

(boso-boso high land resort -lakbay aral 2011)
kung
paano
sila naglakad
nang sama-sama

,nakayapak
kahit
na madalas
madulas
maangas
ang landas
sa pagitan
ng mga tulay
na pababa...

at mahabang kwento
kapag
sinagot ko pa
ang tanong
mo
na
saan nga ba
nagsimula ang lahat
ng kapangahasang ito!
at

isasagot ko

nagmula
sa tuldok!

No comments:

Post a Comment