Wednesday, July 21, 2010

Para Kay Lola

Nagluto na naman si ina
Ng ginisang itlog sa Ampalaya
E, kay pait naman ng lasa
Ng gulay na kamukha ni lola

Nagalit na naman si ina
Candy raw ay masama sa bata
Ang ngipin daw ay tiyak na masisira
Tanong ko’y, “tulad ng kay lola?”

Umalis na naman si ina
At naiwan akong mag-isa
Sigaw n’ya pa’y, “kay bagal mong bata ka!!!”
Pero kasama niya si lolang may Rhauma.

Nahiya nga ‘ko kay ina
Nang nilabhan n’ya ang may UO’ kong pajama
Ayus lang at di ko yun sadya
Si lola nga’y hinihilamus yun sa mukha

Naroon na naman si ina
Sa kwarto nga’y abalang abala
Ang luha’y pilit niyang pinapatila
Dulot ng pagkamatay ni Lola…
042810

Ps; ‘Lo, patay ka
Lumabas ka na
Sa kwarto ng mga anghel… paakyat na dyan
Si lola! May dalang baril!!!

No comments:

Post a Comment