Wednesday, July 28, 2010

Ang tao sa buwan At tao sa lupa


Isang dipang walang laktaw ang babagtasin
Ang rikit ng kalawakang madalas nagkukubli
Sa ulap na may nangingilid na luhang mapait
Sa dipang susukatin ng pangarap ay mabula…
May tao sa buwan at siya ay nakatanaw
Tulad mong nakatanaw sa bilog na buwan
Ngunit di magpang-abot ang inyong mga mata
Pagkat tulad mo, bumabagtas s’ya ng dipang
Walang katiyakang sukat…
-052809

No comments:

Post a Comment