There was an error in this gadget

Monday, July 26, 2010

MAGLARO NG CHESS

/descipulo'y capitolo singko.abfilim0n

Unang pasok sa pangarap na pinto
isang hakbang sa bawat pagbuntong
kailangang kumaway sa mga estranghero
hanggang sa oras ng pagupo
kung hindi'y buong linaw sa pag-igting, ng matalim na sino. . .

Maging parte na ay isang karangalan
malapit man sa hiya'y madaling masakyan
pakiming pahiwatig man isang alon sa asul na karagatan
aral ng bato, magmasid ng manhin -hindi pakitang tao.
Maiwanan man sa pagtakbo, tulinang maglakad
sa matayog na dangal, lunduyan ay alapaap
agahan mo ang bukas na sagot sayong pangarap
damhin ang hanging agad sayong maglilipad
Maging kang totoo, sa pangunguna ng diyos
at sya'y magmamaneho sa maylandas na dalusdus
gawing simple ang lahat problema'y problema ng unos
sa ginto ng yungib, matakot man ay sya ang gagapos.

Kung ganun man, sa altar ng panangis
ganyakin ang sarili, yumukong mabilis
sakaling matinik ka't sa puso'y kumiskis
itanim ang tiwala -ito'y laro lang sa chess
-ikaw ang tore . . .
-090308





No comments:

Post a Comment