There was an error in this gadget

Wednesday, July 28, 2010

SIYASATIN

Ang sinag na umabot sa sandaigdigan
Nakakapit sa tipanang walang kasiguraduhan
Mula sa nagliliwanag nyang kaluwalhatiang
Sinasamba ng walang alinlangan

Nangalap ako ng sagot bago nagtanong
“Sino ba ang diyos”; nang sinagot ni amang
Isa ring apostoles ng bbliyan, tago lang aking tugon
Pagkat ngalap ako ng sagot bago nagtanong

Sagot ng aking pusong tinarakan ng kapighatian
Nasa’n ang diyos noong mamatay si ate Fe
Sa kamay ng mga lalaking hayok sa laman
Habang siya’y nakaupo sa mahahabang upuan ng simbahan

Magpasalamat tayo sa maawaing dios
Pagkat tayo’y pinagpala; sa kanya natin ialay ang papuri
Pagkat siya lamang ang tama
Papurihan siya nang walang patid

Sambahin natin ang ispiritong nagmumulto
Sa ating isip…
-032408

No comments:

Post a Comment