There was an error in this gadget

Monday, July 26, 2010

KAWAYAN

Baog.
Mangungulili sa pag-iisa, hu’ag!
Mangaglalambitin pa sayong sanga
ang mga paslit na ibon.
Kahit bumagyo
Ng paghamak na di mahulugang karayom
Hindi ka nila kilala…
Pagkat nagpapakintab sila ng pangalan
At nagbibihis ng bahaghari sa kanilang mukha
Subalit lamang ka pagkat naitala na ang nakatakda
Maglalahong parang bula sa mata
Ng madla, ang mga nandura!
Mahabag ka sa sarili, hu’ag!
Humalakhak sila kung damo ka,
…ika’y damong hindi gugupo
-121109

No comments:

Post a Comment