Wednesday, July 28, 2010

REBELYON

/cahlyWheety
Ako'y nakadamit nitong maskara ng buhay
upang takpan ang takot at pagninilay
nakasuot man ng lastikong ngiti
nang magkunwaring masaya, ngunit hindi.
Ako'y ga hanip lang sa mata ng madla
nagpapanggap sa kanilang maamong alaga
subalit hindi sa puso'y mailap
at tigang sa luha ang pusong humihikab
Ako'y alila ng kasinungalingan
ibinabaon sa lupa ang katotohanan
at ngayong nais ko nang maging ako
rebelyon ng puso sa pekeng mundo.
-3rd year;2007

No comments:

Post a Comment