Wednesday, July 28, 2010

ANLUWAGE

Sa mata ng isang karpintero’y
May ngiting mamamalas
Ayon ang araw ng paggiba
Sa kanyang mga naitayo
Ang unti-unting pagbagsak
Ng kanyang mga obra
Ay tila mamahaling kerubing
Pinupulbos ng mga maso
May ngiti sa kanyang mata
Habang ngumingisi…
Ang tunog na nabubuo ng
Pagsasalpukan ng mga gamit
Sa paggiba at ang ginigiba
Ay may anong saliw na
Kakatwa sa kanyang pandinig;
Ang himig na umaalingawngaw
Mula nang sya’y magbinata
Hanggang sa mag-asawa’t magka-anak
Bumulong sya ng bulong ng pagkukuwento
…hanggang sa muling humalakhak
(boses nya’y walang tunog)
Bumakas ang galit sa kanyang mukha
(tapos na ang pagngiti)

-habang lumuluha
-032309

No comments:

Post a Comment