There was an error in this gadget

Monday, July 26, 2010

ILOG-PASIG


Sa pagitan ng kapatagang tubig
nabubuhay ang kalyeng maligalig
hitik sa lintik...nanlilimahid
nanlilisik sa bawat gilid

Lunduyan ng sasakyang may hugis
sangkap nya ang tumatagas na langis
sa kalyeng puro putik
isdang salot ang lilinis

Kay gandang pagmasdan ng alon
tuwing hahampas sa batong mahinahon
ngunit lata'y din kung matuntun
pang amoy mong hindi sanay sa sipon

May pakinabang na kay laki
limitasyon lamang ang nag-aari
ang dapat sisihin -pasintabi
tayo ang walang habas na dumudumi.
-092508

No comments:

Post a Comment