Wednesday, July 28, 2010

Huling yugto ng oras

May ngiti sayong mukhang kay amo ng sa birhen
Nakaitim ang langiut nang kumaway ang alabok
Sinadyang magpatak ng gamundong dalahin
Ang senyas ng pagpatid sa huling lagatok
Bilang na pala ang oras ng huling halakhak
Hagibis ang kasarinlang ipinataw ng maykapal
Sayong pagyaong kay bilis ang pahina’y nagahak
Subalit ang bawat titik mo, saming puso ay nunukal
Malakas na umid sa huling yugto ng oras
Madlang siphayo ang kinintal ng kapatlangan
-051909

No comments:

Post a Comment