There was an error in this gadget

Wednesday, July 28, 2010

Jabez

Pinilit kong kalimutan
Ang di ko malimot mong pag-iral
Kalawang sa puti kong blusa
Mantyang pula ng kahapon

Pinilit kong ilihim
Ang di malihim ng pagkakataon
Kipkip sa lilim nitong blusa
Sadyang kay hirap itago

Pinilit kong kumbinsihin
Ang di mapanatag na kalooban
Sa huli’y nanaig ang puso ng ina
Sayong pagsilang na di sinadya

Pinilit kong magdoble-kayod
Ang magpasuso habang naglalaro
ang isip sa pagnanais maging haliging matibay
nawa’y matutong maging ilaw,
pumapatnubay…
-041409

No comments:

Post a Comment