There was an error in this gadget

Monday, July 26, 2010

KARETON

Makipagsabayan ka sa sasakyang kay bilis, ang harurot
nang pumagitan sa napipint0ng buhay at kamatayan
nang magsisabog ang pinulot mong kayamanan sa bundok
ng basurang nakatambak sa likod ng gusali't restauran

makipagsabayan ka sa mga taong huwad ang kaluluwa
nang hindi ka nila madaya sa taglay nilang mahikang
biyaya ng kanilang diyos-dyosang salaping makinang
na tanging panginoon sa lahat ng may lupa,

nilang mayamang may palasyo sa ibabaw at ilalim nitong ating daigdig. . .
makipagsabayan ka sa mga taong sakim sa pagkamkam
maging ang isinuka nilang may tatak na taglay
na presyong mas mahal pa sa iyong abang buhay

makipagsabayan ka-
kung kaya mong makipagsabayan.
ikaw ay sumabay
sa himig ng kaunlaran
kung sawa ka ng mabuhay...
-010908

No comments:

Post a Comment