Monday, July 26, 2010

Maykroskowpyo

Hanggang sa himaymay ng gusot (palusot)
Ng kaliit-liitang kahingian sa pagtuklas
Ay magkakahugis na likas sa kanya
Hugis na di madaling makita ng mata…
Walang makakita
-092609

No comments:

Post a Comment